Online marketingové analýzy

Analýz vhodných pro online marketing je celá řada a jsou velmi důležité. Osobně si často dělám alespoň drobnou analýzu, než se pustím nabídky. Pro samotnou nabídku pak potřebuji již hlubší pohled na problematiku, který následně využiji při práci.

Jaké analýzy nabízím a za jakým účelem

Řadu analýz zpracovávám jako nezávislý konzultant. Přináším tím nový pohled na projekt a ukazuji nedostatky, které je potřeba zapracovat pro lepší výkon. Ostatní analýzy zpracovávám jako PPC specialista, abych měl přehled a věděl na jaké persony cílit. To mi také pomáhá k daleko lepším výsledkům.

Jaké všechny analýzy zpracovávám:

Swot analýza

Řada lidí si bude asi spíše myslet, že tato analýza není až tak vhodná pro online marketing. Je pravdou, že u malých projektů nemá příliš zastoupení, ale u těch velkých je nedocenitelná. Když si jí dokážete správně nadefinovat, ukáže krásný pohled na to, jak firma funguje a kde jsou schované příležitosti. Také to zjednoduší pracovní postupy, protože se jasně identifikují priority.

Analýza konkurence

Osobně si myslím, že toto je nejžádanější analýza všech podnikatelů. Co dělá konkurence, jak, a dělá to lépe než my? Sám analýzu konkurence považuji za velmi důležitou, ale spíše z důvodu představy, co všechno konkurence dělá. Leccos se dá okoukat, ale také nemá cenu pálit kredit někde, kde není místo. Naopak se spíše snažím najít místa, kde konkurence tolik není a kde by reklama mohla vyjít levněji.

Co všechno se dá o konkurenci zjistit

  • Na jaká klíčová slova cílí – podle toho dokážeme odhadnout, kolik prostředků investuje do reklamy
  • Jak vypadá reklama, kterou si konkurence vytváří
  • Na jaká slova se dobře zobrazuje v organickém vyhledávání
  • Kde získává zpětné odkazy

Analýza webu

V této analýze hledám všechny nedostatky webu. Především mě zajímají překážky, které znáročňují uživateli dokončení nějaké akce, především té konverzní.  Dívám se na základní nastavení a funkcionality, podle kterých pak mohu navrhnout i měření webové analytiky. Analýzou zjišťuji, jaké části webu nejsou dostatečné a kde jsou příležitosti. Na základě toho se pak dá lépe rozhodovat nad marketingovou strategií. Když dělám také PPC reklamy, tak potřebuji vědět velmi dopodrobna, kam bych měl uživatele přivést, aby co nejdříve udělal konverzi. V rámci analýzy využívám porovnání právě s konkurencí. Pokud se mi nějaké části webu zdají příliš složité nebo nefungují správně, navrhnu úpravy, které problémy vyřeší.

Analýza klíčových slov

Tato analýza slouží primárně pro dvě disciplíny a to PPC a SEO. V tom prvním případě chci vědět, jaká klíčová slova jsou uživateli vyhledávaná a na jaká lze cílit. Díky online marketingovým nástrojům dokážu zjistit průměrnou cenu za proklik a podle toho i navrhnout rozpočty potřebné ke spuštění efektivní PPC reklamy. V druhém případě nám jde také o hledanost, ale především o umístění ve vyhledávačích a v ideálním případě co nejvýše nad konkurencí. I zde je vhodné se porovnávat a sledovat vývoj pozic, zda konkurence nečiní nějaké kroky, jak nás přeskočit.

Obsahová analýza

Všechno souvisí se vším. Například Google v PPC kampaních hodnotí kvalitu vstupní stránky. I když připravím sebelepší reklamu, ale vstupní obsah bude špatný, moje reklamy nebudou fungovat dobře. Pro SEO je zase katastrofa nějaká duplicita nebo absolutně nesmyslný mix obsahu. Proto je vhodné analyzovat a připravovat i obsah podle toho, na jaká klíčová slova chceme ve výsledku cílit.