Online marketingové analýzy

Analýz vhodných pro online marketing je celá řada a jsou velmi důležité. Osobně si často dělám alespoň drobnou analýzu, než se pustím nabídky. Pro samotnou nabídku pak potřebuji již hlubší pohled na problematiku, který následně využiji při práci.

Jaké analýzy nabízím a za jakým účelem

Řadu analýz zpracovávám jako nezávislý konzultant. Přináším tím nový pohled na projekt a ukazuji nedostatky, které je potřeba zapracovat pro lepší výkon. Ostatní analýzy zpracovávám jako PPC specialista, abych měl přehled a věděl na jaké persony cílit. To mi také pomáhá k daleko lepším výsledkům.

Jaké všechny analýzy zpracovávám:

Swot analýza

Řada lidí si bude asi spíše myslet, že tato analýza není až tak vhodná pro online marketing. Je pravdou, že u malých projektů nemá příliš zastoupení, ale u těch velkých je nedocenitelná. Když si jí dokážete správně nadefinovat, ukáže krásný pohled na to, jak firma funguje a kde jsou schované příležitosti. Také to zjednoduší pracovní postupy, protože se jasně identifikují priority.

Analýza konkurence

Osobně si myslím, že toto je nejžádanější analýza všech podnikatelů. Co dělá konkurence, jak, a dělá to lépe než my? Sám analýzu konkurence považuji za velmi důležitou, ale spíše z důvodu představy, co všechno konkurence dělá. Leccos se dá okoukat, ale také nemá cenu pálit kredit někde, kde není místo. Naopak se spíše snažím najít místa, kde konkurence tolik není a kde by reklama mohla vyjít levněji.

Co všechno se dá o konkurenci zjistit

  • Na jaká klíčová slova cílí – podle toho dokážeme odhadnout, kolik prostředků investuje do reklamy
  • Jak vypadá reklama, kterou si konkurence vytváří
  • Na jaká slova se dobře zobrazuje v organickém vyhledávání
  • Kde získává zpětné odkazy

Analýza webu

V této analýze hledám všechny nedostatky webu. Především mě zajímají překážky, které znáročňují uživateli dokončení nějaké akce, především té konverzní.  Dívám se na základní nastavení a funkcionality, podle kterých pak mohu navrhnout i měření webové analytiky. Analýzou zjišťuji, jaké části webu nejsou dostatečné a kde jsou příležitosti. Na základě toho se pak dá lépe rozhodovat nad marketingovou strategií. Když dělám také PPC reklamy, tak potřebuji vědět velmi dopodrobna, kam bych měl uživatele přivést, aby co nejdříve udělal konverzi. V rámci analýzy využívám porovnání právě s konkurencí. Pokud se mi nějaké části webu zdají příliš složité nebo nefungují správně, navrhnu úpravy, které problémy vyřeší.

Analýza klíčových slov

Tato analýza slouží primárně pro dvě disciplíny a to PPC a SEO. V tom prvním případě chci vědět, jaká klíčová slova jsou uživateli vyhledávaná a na jaká lze cílit. Díky online marketingovým nástrojům dokážu zjistit průměrnou cenu za proklik a podle toho i navrhnout rozpočty potřebné ke spuštění efektivní PPC reklamy. V druhém případě nám jde také o hledanost, ale především o umístění ve vyhledávačích a v ideálním případě co nejvýše nad konkurencí. I zde je vhodné se porovnávat a sledovat vývoj pozic, zda konkurence nečiní nějaké kroky, jak nás přeskočit.

Obsahová analýza

Všechno souvisí se vším. Například Google v PPC kampaních hodnotí kvalitu vstupní stránky. I když připravím sebelepší reklamu, ale vstupní obsah bude špatný, moje reklamy nebudou fungovat dobře. Pro SEO je zase katastrofa nějaká duplicita nebo absolutně nesmyslný mix obsahu. Proto je vhodné analyzovat a připravovat i obsah podle toho, na jaká klíčová slova chceme ve výsledku cílit.

Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je základem každých webových stránek a jejich marketingové strategie. Slouží k optimalizaci webu a tvorbě kampaní. Ve zkratce je to tabulkový dokument, který shrnuje velký počet klíčových slov a slovních spojení, díky kterým se budete nejen umisťovat vysoko ve vyhledávání, ale můžete využít dalších možností. Analýza klíčových slov se hodí například k: vytvoření nových stránek optimalizaci […]
/In Online marketingové analýzy

Analýza konkurence

Analýza konkurence vám pomůže k tomu, abyste byli o krok napřed, o kousek lepší než oni. Tím máte větší šanci získat cílového zákazníka. S nasbíranými údaji se lépe zorientujete na trhu a odhalíte slabé či silné stránky svých služeb nebo produktů. Jak to probíhá? Rozbor se získává z důkladného průzkumu každé skulinky. Je vhodné udělat […]
/In Online marketingové analýzy

Analýza trhu

Pokud podnikáte nebo se podnikat teprve chystáte, zajisté víte, že nabídka trhu je velmi široká. Chcete-li být podnikatelem úspěšným, je potřeba nejprve provést analýzu trhu. Jejím úkolem je především zjistit, co můžete svým zákazníkům nabídnout oproti konkurenci. Má ukázat, jakým způsobem si získat zákazníky nové, jak o ně pečovat a především, jakým způsobem si je […]
/In Online marketingové analýzy

SWOT analýza

SWOT analýza patří mezi univerzální techniky, které zhodnocují vnitřní a vnější faktory, jež mají jak pozitivní, tak i negativní vliv na úspěšnost v podnikatelské oblasti. Může se jednat o organizace, ale i produkty či služby a to jak klasické, tak i v online prostředí. Nejčastěji se tento druh analýzy využívá v rámci strategického řízení. Pokud […]
/In Online marketingové analýzy

PEST analýza

PEST analýza patří do strategického managementu každé společnosti. Jejím cílem je analýza politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů, která se provádí v případě, že společnost uvažuje o svém dlouhodobém strategickém plánování. Je vhodným nástrojem i pro případ, že společnost vstupuje do nové oblasti trhu nebo chce nabízet nové služby. Hlavní otázky, na které hledá PEST […]
/In Online marketingové analýzy