Marketingová strategie

V rámci marketingové strategie nabízím dvě roviny služeb. Jednak jsou to konzultantské služby, ale také služby specialisty. Dokážu připravit kompletní marketingovou strategii, jak propagovat a koho oslovovat. Připravím i strategii, jak navazovat na různé kroky a jak je případné vyhodnocovat. Jako PPC specialista a konzultant zajistím chod PPC kampaní, jejich vyhodnocování a reporting. Jako webový analytik připravím vyhodnocování všech kanálů i jejich reporting. Pro zbytek aktivit vám posloužím již jen jako konzultant a doporučím vhodné specialisty.

Proč řešit marketingovou strategii

Ať už se jedná o samotný eshop nebo firmu, vždy by měla být přítomna nějaká marketingová strategie, než se začne jakákoliv marketingová činnost. Strategie jednak určuje cíle, čeho a kam je potřeba dosáhnout, ale řadu dalších důležitých prvků jako je branding (jak se chcete prezentovat), rozpočty (kolik si můžete dovolit dát do propagace), čemu se chcete vyhnout a řada dalších. Strategii není třeba se věnovat jen kvůli nějaké systematičnosti, ale také dokáže ušetřit finanční prostředky. Pokud například nemáte jasno, kdo je cílová skupina, můžete začít cílit na úplně špatné segmenty lidí, které firmě nic nepřinesou. Marketingová strategie by také měla odhalit, kde máte nedostatky a kde je potřeba více zapracovat.

Marketingová strategie firmy

Marketingová strategie firmy je nutným základem, než se pustíte do jakékoliv propagace svých služeb či produktů. Dnes je velmi mnoho možností a kanálů, jakým způsobem se propagovat. Řada aktivit je v offline podobě a další spousta v onlinu. Kanály se zároveň překrývají a je vhodné mít vyřešené i jejich zpracování. Nejdůležitější je ale definování firemní identity. Firmy totiž často vůbec neví, na koho chtějí cílit, jak se prezentovat a čím jsou vlastně jedineční.

Jak dělám marketingovou strategii firmy

Na začátku padne několik otázek, které mi přiblíží firemní identitu. Podle té pak připravuji další kroky. Otázky obecně vypadají takto:

  • Proč si vybrat vaší firmu
  • Co lidem přináší vaše služby/produkty
  • Co oceňují stávající klienti na vašich službách/produktech
  • V čem jste bezkonkurenční
  • V čem jsou lepší konkurenti
  • Kdo je cílový zákazník

Marketingová analýza

Pod marketingovou analýzou se schovává řada úkonů, které jsou v různých fázích přípravy celé marketingové strategie. S rozklíčováním firemní identity pomůže SWOT a PEST analýza, s představou o trhu pomůže analýza konkurence, s cílením pomůže analýza cílové skupiny. Snahou tedy je upřesnit firemní identitu a zjistit, zda cílová skupina je dostatečně velká a kde se vůbec nachází. Zároveň je potřeba vědět, jak moc bude finančně náročné tuto skupinu oslovit. Tím to ale nekončí. Potřebujeme vědět, jak se cílová skupina chová a co vyžaduje. Proto je potřeba udělat řadu komplexních analýz:

  • Analýza konkurence – zjistíme, kdo je konkurent, jak komunikuje a jak cílí. Zjistíme, zda konkurence není v některých kanálech příliš silná nebo zda se nemůžeme někde inspirovat.
  • Analýza klíčových slov – zajímá nás, jaká klíčová slova se nejčastěji hledají. Zda máme správně pojmenované produkty a kategorie. Vyhledávací dotazy potřebujeme dostat na web a podle nich také budeme cílit PPC reklamy.
  • Analýza webu – Prověříme, jak fungují weby. Dokáží se lidé na nich dobře orientovat? Nachází, co hledají? Dokážou nás zákazníci kontaktovat a jednoduše objednat produkty/služby? Nechybí na webu nějaké důležité informace?

Marketingový plán

Je nedílnou součástí celé marketingové strategie. Na základě analýz totiž nastavuje všechny postupy: Jaká bude marketingová komunikace; Jak velký rozpočet potřebujeme; Jak budeme vyhodnocovat; V jaké fázi jsme…

Zaměřit se na B2B nebo B2C marketing nebo obojí?

Z analýzy určitě vyšlo najevo, zda je cílový segment firma (b2b) nebo jednotlivý zákazník (b2c). V některých případech se cílí dokonce na oboje a odlišuje se to pomocí maloobchodu a velkoobchodu. Ať už je cílení jakékoliv, je potřeba tomu přesně uzpůsobit webové stránky i celou strategii vyhodnocování. B2C zákazník často nakoupí ihned, ale B2B zákazník si to musím více rozmyslet a nechat schválit – v takovém případě může objednávka trvat i několik měsíců.

Marketingová komunikace

V marketingové komunikaci určíme, jakými kanály budeme komunikovat naše služby/produkty, jak se kanály budou prolínat  a kdy se jaký kanál spustí. Vzhledem k časovým možnostem a finanční náročnosti i rizikům, nelze spustit všechny marketingové kanály najednou, ale je lepší je spouštět postupně. V těch funkčních pokračovat a ty nefunkční nahrazovat novými. Je třeba mít nastavené i všechny procesy. Pokud se zapnou například online kampaně, často je potřeba prodej dokončit offline. Zde se musí kontakt dostat ke správnému obchodnímu zástupci, který musím mít časové možnosti se těmto klientům věnovat.

Z online kampaní můžeme vybrat například: PPC kampaně, SEO, Email marketing, Sociální sítě, Remarketing….

V offline propagaci se bavíme například o: letácích, tv spotech, semináře, workshopy, katalogy…

Vyhodnocování nastavených marketingových cílů

Každá marketingová aktivita by měla vést k nějakému cíli. Abychom zjistili, které aktivity nám přináší nejvíce užitku, musíme je pravidelně analyzovat a vyhodnocovat. Cíle nám jasně říkají, co budeme vyhodnocovat. Získali jsme kontakt? Prodali jsme produkt? Máme větší povědomí o značce?

Každý cíl bude mít trochu jinou hodnotu a na základě vyvinutého úsilí a získaného užitku z marketingových aktivit, se budou aktivity dále opakovat a zpřesňovat, aby přinesly užitku ještě více. Aktivit se slabým nebo žádným užitkem se z marketingového plánu nakonec úplně vypustí.