SWOT analýza

SWOT analýza patří mezi univerzální techniky, které zhodnocují vnitřní a vnější faktory, jež mají jak pozitivní, tak i negativní vliv na úspěšnost v podnikatelské oblasti. Může se jednat o organizace, ale i produkty či služby a to jak klasické, tak i v online prostředí. Nejčastěji se tento druh analýzy využívá v rámci strategického řízení. Pokud správně vytvoříte SWOT analýzu, máte úspěšně připravený první krok pro marketingové plánování.

SWOT analýzu si můžete vypracovat sami, ale výhodnější je oslovit odborníky, kteří mají s jejím sestavováním zkušenosti a vědí, na co a jakým způsobem se zaměřit a cílit.

Co znamená a co zahrnuje zkratka SWOT

S – Strengths – silné stránky

W – Weaknesses – slabé stránky

O – Opportunities – příležitosti

T – Threats – hrozby

Ke každému z výše zmíněných faktorů je vhodné zaznamenat 5 bodů.

Silné stránky představují základní kameny marketingové strategie, mají na podnikání pozitivní vliv a podporují úspěšnost v tržním prostředí. Je potřeba je posilovat a rozvíjet. Identifikují oblasti, ve kterých jste lepší oproti konkurenci – originální know-how, zkušení zaměstnanci, produkty vysoké kvality, dokonalé služby.

Slabé stránky je naopak potřeba potlačovat, eliminovat, zpracovávat nebo se připravit na jejich negativní následky. Do této kategorie lze zahrnou nedostatek marketingových zkušeností, vyšší náklady nebo častou fluktuaci zaměstnanců.

Tyto oba faktory vycházejí z vnitřního prostředí firmy a můžete změnit nebo jejich vývoj alespoň ovlivnit.

Příležitosti nám ukazuje průzkum trhu a je potřeba se zaměřit na aktuální poptávky, využití nových technologií, lepší financování či rozšíření firmy.

Hrozby patří mezi faktory, které mají negativní dopad na činnost firmy či společnosti. Nelze je, v mnohém směru, ovlivnit, pouze se můžeme připravit na jejich dopad.

Tyto faktory vycházejí z prostředí vnějšího a příliš je změnit nelze. Můžete se však na ně připravit.

Jakmile máte provedenou dokonalou SWOT analýzu, můžete se vrhnout do dalšího kroku a tím je příprava strategie. Ta se vám možná bude rýsovat již během analýzy.