Webová analytika

Webová analytika je dneska naprostý základ, která pomáhá chápat pohyb lidí na webu a odkud chodí, ale také zefektivňuje reklamu. Jednak díky segmentům uživatelů zjistíte, z jakých zdrojů chodí nejvýdělečnější uživatelé, ale také pomůže vyloučit ty uživatele, kteří pravděpodobně nikdy nic nekoupí.

Webový analytik – co nabízím

Ve webové analytice je mnoho činností, které se  dají dělat. Záleží, co všechno chcete měřit a kolik času investovat do nastavení, která mohou být leckdy poměrně náročná. Proto je dobré si na začátku udělat rešerši, co všechno je třeba připravit a jaké možnosti nabízí váš projekt. Podle toho navrhnu strategii, jak postupovat.

Nastavení pixelů

Bez pixelů neboli měřících kódů nic nezměříte. U nového projektu se začíná tímto krokem. U již rozběhlých projektů se začíná kontrolou správného měření. I když instalace není až tak složitá, často je udělána špatně. Pro získání lepších dat je potřeba náročnější implementace, kde se již hodí konzultant, který poradí, jak a co implementovat.

Propojení účtů

Propojení účtů považuji za úplný základ webové analytiky, aby fungoval přenos dat mezi jednotlivými platformami. Vzájemný tok dat velmi pomůže ke zpřesnění výsledků. Takovým příkladem je například propojení Google Analytics a Google Ads, kde je pak přesněji vidět, jak se člověk dále pohyboval na základě prokliku z jednotlivých klíčových slov.

Nastavení událostí

Kvalitní webová analytika se neobejde bez dobře nastavených událostí. Každá událost představuje určitou aktivitu uživatele. Například klikl na přidat do košíku. Tyto události dále analyzuji a podle nich upravuji cílení reklam. Například vytvořím cílení na lidi, kteří přidali produkt do košíku, ale již nenakoupili. Webová analytika dokonce dokáže velmi přesně analyzovat, proč uživatel nedokončil nákup a může odhalit zásadní chyby webu.

Měření atribuce

Jsou reklamy výkonné nebo ne? Často to na první pohled vůbec nepoznáte. Někdy uživatel dokončí nákup z jiného zařízení nebo se vrací z jiného zdroje. Co když ale našel produkt skrze nějakou kampaň, která ve výsledku nezíská zásluhy a jeví se nekvalitní? S tím nám pomáhá webová analytika, která dokáže odhalit celou trasu návštěv uživatele. Zkušený PPC specialista s těmito daty pracuje. Pokud ale neumí data získat sám, potřebuje pomoc webového analytika.

Pokročilá segmentace publik

Cílem každého PPC specialisty by mělo být získat co nejvíce výdělku za minimum investice. K tomu pomáhá segmentace uživatelů na základě jejich chování. Na jedné straně jsou nakupující a na druhé straně lidé, kteří často chodí na web, ale nikdy nic nekoupí. Zde je opět potřeba webový analytik, který vyhodnotí pohyby návštěvníků a rozdělí je do několika kategorií. Rozdělovat lze i podle regionu uživatele, času návštěvy, věku, pohlaví a řady dalších definic, pokud je dostatek dat.

Reportování dat

Analýza a reportování dat je další prací webového analytika. Reporty neslouží jen interně pro PPC nebo SEO specialistu, ale také se připravují pro klienta. Ten chce vidět, kde se nejvíce utrácí jeho investice a co mu to přináší. Na základě aktuálních dat se pak rozhoduje nad dalšími kroky. Pro klienty vždy připravuji automatizované reporty s co nejnovějšími daty. Každému klientovi připravuji report na míru podle toho, co chce sledovat. Kladu velký důraz na to, aby nemusel procházet několik platforem a neztrácel se v hromadě čísel. Každý report je tedy jednoduchý na pochopení a jasně říká, co klienta zajímá.

Měření návštěvnosti webu a webová analytika

Bez nějakých dat a měření webů nelze analytika vůbec provádět. Všechny práce tedy začínají měřením návštěvnosti webu. K tomu se používá několik různých nástrojů a mnoho z nich je dokonce zdarma. Já využívám Google Analytics, který dobře komunikuje s dalšími platformami, má mnoho možností a velmi dobrou podporu. Na základě měření návštěvnosti se také rozhoduje o hloubce webové analytiky. Pokud je návštěvníků na webu příliš málo, dost pravděpodobně se nenajde moc statických významností, na základě kterých by šlo upravovat reklamy nebo webové stránky.

Jak zvýšit konverzní poměr – pomůže webová analytika

Na konverzní poměr se ptá mnoho provozovatelů webů a především eshopů. Právě pro tuto metriku je webová analytika jako dělaná. Záměrem každého projektu je konverzní poměr co nejvíce zvyšovat. Analytika v tomto ohledu dokáže změřit, kde se například lidé nejvíce zadrhnou a často i vysvětlí, proč daný člověk neudělal konverzi. Ke správnému měření a vyhodnocování je potřeba správně nastavit všechny sběry dat, mít zanalyzovaný web, rozumět datům ale také se na ně umět dívat z mnoha různých pohledů.

Pár jednoduchých kroků, jak řeším webovou analytiku

  • Podívám se na zdroje – Jaký přináší nejvíce lidí, jakou má váhu, kolik konverzí přinese
  • Kouknu do atribuce – Některé konverze mohou být schované třeba za posledním klikem. Hledám ale zdroj, který poprvé přivedl návštěvníka
  • Sleduji regiony – odkud jsou lidi, kteří provádí konverze a odkud jsou naopak ti nekonverzní
  • Zajímá mě zařízení – jsou mobily stejně konverzní jako počítače?
  • Jaké pohlaví mi nejvíce funguje – pokud mám dostatek dat, tak zjistím, zda nejsou třeba ženy daleko konverznější užvatelé
  • Hodiny a dny – zajímá mě, kdy lidé provádí nejvíce konverzí

Z těchto metrik a několika další začnu tvořit mixy publik a segmentovat je podle kvality. Snažím se být co nejpřesnější a kam až mě pustí minimální velikosti pro spuštění reklam.