Analýza trhu

Pokud podnikáte nebo se podnikat teprve chystáte, zajisté víte, že nabídka trhu je velmi široká. Chcete-li být podnikatelem úspěšným, je potřeba nejprve provést analýzu trhu. Jejím úkolem je především zjistit, co můžete svým zákazníkům nabídnout oproti konkurenci. Má ukázat, jakým způsobem si získat zákazníky nové, jak o ně pečovat a především, jakým způsobem si je udržet.

Co je analýza trhu

Analýza trhu zahrnuje dvě nejdůležitější oblasti podnikání, patří mezi ně konkurence a zákazníci.

  • Analýza konkurence

Jedná se především o cenovou politiku, služby a portfolio, jež nabízí zákazníkům, jaké k těmto účelům používá distribuční kanály, formy a nástroje propagace. Analýza konkurence by měla přinést poznatky o její image a přehled o typických zákaznících, kteří služby a nabídky konkurence využívají.

  • Analýza zákazníka

Je potřeba zjistit, co a proč zákazníci nakupují, kdo jsou nakupující z pohledu věku a pohlaví, odkud pocházejí (město nebo vesnice), kdo o nákupech rozhoduje, jakou mají životní úroveň, jaký je jejich životní styl, kolik zboží a kdy nakupují. Díky těmto informacím získáte ucelenou představu o konkrétní kupní síle dané oblasti.

Způsoby průzkumu trhu

Ve své podstatě se jedná o způsob teoretický a praktický.

  • Průzkum teoretický

Jedná se o shromažďování již existujících informací, které naleznete v databázích, z webových stránek, statistik nebo systému firem. Inspirovat se můžete také v zahraničí, u firem s podobným zaměřením. Potřebné podklady lze získat i pomocí vlastního pozorování. Velkými pomocníky jsou i odborníci z oboru, mohou mít na věc jiný náhled, který pro vás bude přínosem.

  • Průzkum praktický

Mezi efektivní způsoby patří dotazníky, ideálně online. V tom případě získáte zpětnou vazbu velmi rychlým způsobem. Pro tvorbu online dotazníků lze využít různé nástroje. Otázky v dotazníku mohou být uzavřené či otevřené, záleží na typu otázky.