Podpora prodeje B2B

Vzhledem k tomu, že zkratka B2B znamená Business to Business (obchodník-obchodník), prodej se bude týkat obchodních vztahů mezi dvěma společnostmi, což značí výrazně užší koncovou zákaznickou skupinu.

Jaký je rozdíl v nabídce pro společnosti?

Především nákup realizuje pracovník společnosti s potřebnou kvalifikací. Jak prodejce, tak i nakupující mezi sebou často vytvářejí dlouhodobější vztahy, které také znamenají větší množství realizovaných obchodů.

Při nákupu se objevuje velká zodpovědnost, kterou je třeba podpořit důvěrou a bezpečností, neboť zákazník nechce riskovat pověst svojí a své firmy tím, že nakoupí nespolehlivé produkty či služby. Velmi důležité jsou i jistoty, které zákazník vyhledává.

Jaké metody využívat pro B2B?

Nejprve je potřeba poznat svého budoucího zákazníka, v jakém oboru či oblasti podniká, proč si kupuje daný produkt či službu, co od nich očekává, kdo má na starosti nákupy a jaké jsou jejich schvalovací procesy.

Vzhledem k tomu, že tato skupina nakupujících je velmi náročná a má zodpovědnost za správná rozhodnutí, je potřeba se těmto skutečnostem přizpůsobit.

  • Budování osobních vztahů

Individuální přístup je velmi důležitý a pokud chceme, aby obchodní vztahy trvaly po dlouhá léta, je i nutností.

  • Přidaná hodnota

Vždy je třeba být lepší, než konkurence. Vytvořte svým produktům či službám přidanou hodnotu. Může se jednat o materiály podporující prodej, profesionální fotografie s dokonalými popisy, třeba i v cizím jazyce, informativní texty v katalogu či na e-shopu, zaškolení zdarma, příprava prodejních argumentů.

  • Vhodné komunikační kanály

Každá oblast podnikání vyžaduje jiné formy komunikace. Je tedy potřeba vybrat ty nejvhodnější. Volba závisí na identifikaci koncového zákazníka. Mezi nejvíce využívané patří osobní návštěva prodejce spojená s prezentací nabízených produktů či služeb. Dalšími možnostmi jsou pak webové stránky s vhodně voleným obsahem (SEO, videa, fotografie s přesnými popisky, tematické články či diskuse), telemarketing, účast na veletrzích či odborných seminářích nebo PPC a online reklama. V některých oblastech lze zapojit i sociální sítě.