B2B reklama

Koncept B2B čili business-to-business se zabývá obchodními vztahy mezi společnostmi. Zajímavou oblastí reklam je právě průmyslová reklama neboli B2B. Jde o reklamu zboží nebo služeb pro jednotlivé podnikatele, nikoliv však pro individuální spotřebitele.

B2B reklama by měla ideálně vycházet z marketingového plánu. Ten je podložen analýzou trhu, klíčových slov, webu, sociálních sítí a celkovým vyhodnocením budoucí strategie.

Jaký je rozdíl mezi klasickou a B2B reklamou?

Rozdíl je v hlavní řadě v zaměření. U klasických reklam jde především o velký počet kupujících, kde o koupi daného zboží rozhoduje jednotlivec.

Na rozdíl od toho B2B cílí na menší počet kupujících zejména firem a snaží se vyvolat nové potřeby. Kde o koupi většinou rozhoduje skupina lidí a jejich výběr je důkladnější. Z hlediska nákladů a frekvence využití není reklama nejdůležitějším nástrojem. Slouží spíše pro získání informací nebo připomenutí služeb či produktů.

V čem je náročnější?

Oproti klasickým B2C reklamám je odezva u B2B reklam mnohem delší. Zpětná reakce cílové firmy může trvat i několik měsíců. Je nutné stavět na základě správné analýzy, flexibilně a rychle se přizpůsobit momentální poptávce na trhu.

Co se vyplatí?

Osobitě oslovit firmu nemusí být úplně jednoduché, proto je žádoucí sestavit kvalitní obchodní tým, spolupracovat s marketingem a jejich strategií. Mimo jiné se vyplatí personalizovaný přístup k zákazníkům, často totiž tyto pracovní vztahy trvají i několik let.

Být lepší než konkurence. Stačí vytvořit nějakou přidanou hodnotu, ať už v pečlivějším balení, nabídnutí školení či workshopů.

Nesmí se zapomínat na vhodně zvolené komunikační kanály, pro každou oblast mohou být jiné.

Mezi nejčastěji využívanými jsou:

  • Osobní návštěvy prodejce
  • Online reklamy a PPC
  • E-maily
  • Webové stránky
  • Letáky a prospekty