B2B marketing služby

Stálé zmiňovanější a velmi žádaný je B2B marketing, který je v Česku zatím na začátku (v porovnání se zahraničím), ale rozvíjí se rychlým tempem. Tato specializace je daleko náročnější než B2C marketing, protože je kladen větší důraz na preciznost, kvalitu kanálů a jejich správnou kombinaci.

Mé B2B marketing služby

V B2B marketingu se již nějakou dobu pohybuji a pracoval jsem na řadě značkách i produktů. Dokážu poradit, jak by měla správně fungovat komunikace s potenciálním zákazníkem v onlinovém prostředí a kontakt přenést do offlinu. Připravím kompletní strategii, jaké kanály využívat a kudy přivést toho správného návštěvníka. Navrhnu úpravy webu tak, aby se návštěvník cítil co nejlépe, web budil dostatečnou důvěru a správně vysvětloval nabízené služby.

Stručně řečeno: Připravím B2B marketingovou strategii, jak získat lead; Připravím kampaně a reporty.

B2B marketing strategie

Tento typ marketingu je potřeba správně uchytit ze všech směrů. Když se podaří získat správného návštěvníka, je potřeba mu kvalitně vysvětlit služby, získat kontakt a v offlinu navázat osobní kontakt, skrze který se dotáhne smlouva. Vše je potřeba správně měřit, vyhodnocovat, být flexibilní a rychle reagovat na poptávku.

Jak vypadá moje strategie postupně v bodech

  • Pochopení služeb a businessu, který firma nabízí (pečlivě si projdu produkty a služby; podívám se na prezentaci firmy a jak komunikuje)
  • Analýza trhu (projdu si konkurenci, jaké produkty nabízí, jaké kanály používají, kolik investují do marketingu atd.)
  • Analýza webu firmy (Web je v online marketingu hlavní komunikační kanál. Podívám se na funkčnost, rozložení prvku – strukturu, obsah a formu komunikace; udělám si analýzu SEO, jak se web pohybuje v organicu; a navrhnu změny.
  • Analýza aktuálních marketingových kanálů, pokud jsou nějaké již používány (podívám se podrobně na všechny marketingové kanály, které firma již využívá; projdu PPC kampaně, sociální profily a zmínky na internetu)
  • Společně vytvoříme persony (Toto je velmi důležitý krok, kde si určujeme, na jaké osoby se bude cílit. Na základě tohoto nastavení se vytváří další marketingová strategie – jaké kanály použít, jak zákazníka oslovit a jak s ním komunikovat)
  • Příprava měření dat (online marketing má velkou výhodu v tom, že všechno se dá měřit. Vše ale musí být správně nastaveno. V tomto kroku správně nastavím všechny nástroje potřebné ke kvalitním datům, na základě kterých můžu vyhodnocovat výkonnost jednotlivých komunikačních kanálů a také mi umožní připravit velmi podrobné reportovací dokumenty)
  • Připravím onlinovou B2B marketingovou strategii (vyberu kanály, kterými budeme komunikovat; navrhnu rozpočty k propagaci; stanovím cílová publika pro relevantní návštěvnost, navrhnu další kroky v propagaci)
  • Vyhodnocování a reporting (velmi důležitý krok, který vyhodnocuje všechny předchozí kroky. Podívám se a ve firmě ukážu, jak se vedlo jednotlivým kanálům, jaké nám přinesly nejvíce užitky a které vůbec nezafungovaly)
  • Úpravy strategie a další úkony (na základě reportingu a vyhodnocení upravím postupy a strategie pro lepší výkony)

Jaké nástroje využívám

Protože jsem hlavně PPC specialista a konzultant, onlinové nástroje, které používám, jsou hlavně největší onlinové platformy jako je Google, Seznam, Facebook, LinkedIn a další. Využívám jejich propojení, protože některé jsou vhodné spíše na cílení a jiné jsou lepší zase na zpětné oslovení. Toto jsou platformy na první kontakt, ale pokud již existuje databáze mailů, lze využít řady nástrojů pro emailing a průběžnou komunikaci s již navázaným kontaktem.

Před tím, než se pustím do vytváření kampaní, tak potřebuji řadu nástrojů k analýze trhu a vyhodnocení. Osvědčil se mi KWfinder pro hledání i sledování klíčových slov. Pro analýzy konkurence a trhu pracuji s Collabim a pro vyhodnocování reklam používám Google Analytics. Využívám i řadu dalších menších pomocníků pro co nejlepší výkony nastavených reklam.

Jaká mít očekávání od B2B marketingu

B2B marketing je o v mnoha ohledech složitější než B2C. Jednak je potřeba měřit daleko více aktivit, ale také chce počítat s prodlevou poptávky a mít kvalitní sales tým. Cílem online B2B marketingu totiž je lead/kontakt, který se předá obchodnímu týmu a ten musí objednávku dokončit. Je potřeba tedy mít 2 kvalitní týmy.

Z pohledu marketingu je B2B složitější v tom, že někdy může trvat i několik měsíců, než se daná firma ozve a vytvoří lead. Do té doby je třeba s takovou firmou pracovat skrze retargetingová publika a průběžně se připomínat. Aby se správně cílili jen ti, kteří nejspíše mají o produkt či službu zájem, předchází propracovaná strategie i úprava webu, kde se měří jednotlivé úkony návštěvníka. Podle těchto úkonů se zařadí do správného publika. Je tedy třeba počítat, že na začátku i v průběhu získávání leadů je celkem dost mravenčí práce, která se odehrává v datech.

Zároveň je potřeba počítat s tím, že získání takového leadu může být celkem drahé. V některých oborech může být i v řádech desetitisíců. Je to dané hlavně konkurencí, která je ochotná platit i několik set korun za jediné kliknutí na reklamu. Chce to tedy mít velmi dobře připravenou strategii, aby získaný lead odpovídal představám a vrátila se investice do reklamy.

Jak může vypadat naše spolupráce

Nejdříve se potkáme a probereme naše možnosti i představy. Na základě studia produktu/služby Vaší firmy si udělám představu o efektivní strategii pro B2B marketing. Do strategie patří i analýza konkurence a zjištění našich možností. Vytvořím návrh, jak budeme postupovat a co to všechno bude stát. Po chválení nabídky a strategie se pouštím do práce. Pravidelně budu informovat o postupech a zasílat reporty o výkonu kampaní s tím, že případně navrhnu nějaké úpravy strategie.

B2B reklama

Koncept B2B čili business-to-business se zabývá obchodními vztahy mezi společnostmi. Zajímavou oblastí reklam je právě průmyslová reklama neboli B2B. Jde o reklamu zboží nebo služeb pro jednotlivé podnikatele, nikoliv však pro individuální spotřebitele. B2B reklama by měla ideálně vycházet z marketingového plánu. Ten je podložen analýzou trhu, klíčových slov, webu, sociálních sítí a celkovým vyhodnocením […]
/In B2B marketing služby

Podpora prodeje B2B

Vzhledem k tomu, že zkratka B2B znamená Business to Business (obchodník-obchodník), prodej se bude týkat obchodních vztahů mezi dvěma společnostmi, což značí výrazně užší koncovou zákaznickou skupinu. Jaký je rozdíl v nabídce pro společnosti? Především nákup realizuje pracovník společnosti s potřebnou kvalifikací. Jak prodejce, tak i nakupující mezi sebou často vytvářejí dlouhodobější vztahy, které také […]
/In B2B marketing služby

Co je B2B

Pojem Business-to-Business by měl být znám každému podnikateli, který se snaží o budování dobrých obchodních vztahů s dalšími společnostmi. Pokud v této oblasti stále tápete, čtěte níže. Co je to B2B Zkratka B2B vyjadřuje vztah mezi prodejcem a zákazníkem, který ale není zákazník koncový. Uveďme si příklad, že se jako výrobce mouky soustředíte na obchod […]
/In B2B marketing služby